గ్రామ పంచాయితీ వసూలు చేసే ఆస్తి పన్ను, ఇసుక, క్వారీల ఆదాయంలో 3% నిధులు క్రీడల నిర్వహణకు కేటాయించాలని పంచాయితీ రాజ్ శాఖ ఉత్తర్వులు”

20141204_111625

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s